Sản phẩm
Tư vấn đầu tư

KCN Slico tọa lạc tại xả Đức Hòa, Long An với các chính sách mà tỉnh đang dành nhiều ưu đãi thu hút cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm phát triển tỉnh Long An ngày càng lớn mạnh và hiện đại cũng như tạo nguồn lao động cho tỉnh nhà, giúp người dân tăng thu nhập mức sống.

Tại sao chọn Đức Hòa III đầu tư cho sự phát triển?

KCN Đức Hòa III, Slico chắc chắn sẽ đem tới cho các Nhà đầu tư một nơi xứng đáng đầu tư nhiều lợi ích và tăng trưởng trong tương lai.

Ưu đãi
Chính sách ưu đãi đầu tư tốt mang đến sự phát triển lâu dài.
Quỹ đất
Qũy đất rộng lớn cho nhiều sự lựa chọn phù hợp với kinh phí đầu tư.
Liên kết
Liên kết vùng thuận tiện nhằm tiết kiệm chi phí vận hành.
Tận tâm
Đội ngũ tư vấn tận tâm, nhiệt tình để giúp các doanh nghiệp đầu tư đúng đắn và chính xác.
Tin tức
HỢP TÁC PHÁT TRIỂN